LA PERCEPCIÓ TRADICIONAL DE L’ESGLÉSIA

Tot seguint el mestratge d’Agustí d’Hipona (354-430), la doctrina tradicional de l’Església va creure que tot allò que s’esdevenia a la Terra era obra de la Divina Providència. Les adversitats atmosfèriques o la mort de persones estimades o animals era una obra divina, que pretenia castigar els nostres pecats. Aquesta visió explica el clima de relativa tolerància amb què l’Església medieval va analitzar el fenomen de la fetilleria. La pràctica d’una màgia, benevolent o negra, per part de les fetilleres era observada amb una gran incredulitat. La fetilleria era considerada una modalitat de superstició. Per instigació diabòlica, els seus practicants podien arribar a creure en l’existència de poders sobrenaturals que no obeïssin a la voluntat divina. Però aquests suposats poders eren, en tot cas, un fet incert, un engany o una il·lusió provocats pel mateix dimoni. Fins al segle XV, les sentències judicials contra les suposades fetilleres o bruixes van ser força benignes. Se les considerava pernicioses pel seu mal exemple i per fomentar creences contràries a la religió cristiana.

Documents per descarregar

Articles per saber més:


  • 02. Nicolau Eimeric i la bruixeria.
    de Jaume de Puig i Oliver

    El rescripte Summis desiderantibus affectis, d’Innocenci VIII, punt de partida de l’etapa de lluita contra la bruixeria que va durar fins al segle XVIII, és de l’any 1484. El Malleus maleficarum, d’Heinrich Krämer i Jakob Sprenger, va aparèixer el 1486 (HAIN 9238). Això no vol dir, ni de bon tros, que el problema de la bruixeria no sigui anterior. Ho és, però aleshores no havia adquirit encara l’especificitat que li van conferir històricament els dos textos acabats d’esmentar. Fins al darrer quart del segle XV, la bruixeria era tractada com un cas dins la qüestió més general de la invocació del dimoni. Com que la invocació del dimoni podia implicar un grau o altre de desviació herètica, la lluita contra la bruixeria formava part de les competències de l’inquisidor. No és estrany, doncs, que Nicolau Eimeric se n’ocupés. Ara bé, cal no perdre mai de vista que va escometre el problema un segle abans de la gran mobilització i de la cacera contra les bruixes en l’època moderna.
    ...

OBJECTES