LA BRUIXERIA I LA MÀGIA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

La societat medieval creia en el poder de la màgia i molts dels seus membres la practicaven. Les finalitats perseguides eren molt diverses: des de curar o protegir fins a endevinar el futur, descobrir coses i fets ocults, propiciar l’amor i el desig o perjudicar i, amb la pràctica del malefici, destruir la salut o el patrimoni d’altres. De fet, la màgia medieval englobavarealitats ben diferents: d’una banda, hi havia el que alguns historiadors anomenen la màgia superior, recolzada en una visió més o menys complexa de l’univers i de transmissió escrita; de l’altra, hi havia la màgia inferior o fetilleria, que es limitava a buscar un funcionament mecanicista i acostumava a ser de transmissió oral. Dins la màgia superior cal distingir també entre nigromància i màgia natural, segon es cercava l’ajut de poders sobrenaturals per mitjà d’uns ritus o simplement conèixer i explotar els poders ocults de la natura. Des de la Baixa Edat Mitjana, nigromància i fetilleria s’assimilarien a bruixeria, que comportava la idea de pacte amb el diable i submissió a la seva voluntat.


Gravats de LAMIIS ET PITHONYCIS MULIERIBUS
© fotos: Glasgow University Library

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3 Imatge 4

Thumbnail image Imatge 6

LA MÀGIA CURATIVA

MÀGIA I ASTRONOMIA

ELS MALEFICIS

TALISMANS I AMULETS