FETILLERES I SANADORES

Fins al temps moderns, alguns col·lectius femenins es van constituir en dipositaris d’una saviesa tradicional. Eren fetilleres o remeieres. Mitjançant el coneixement dels efectes de diverses substàncies naturals, o mitjançant la pràctica de conjurs només parcialment cristianitzats, les fetilleres exercien un paper benèfic o malèfic en la vida de les persones. D’altra banda, algunes dones exercien un paper fonamental en la pràctica de l’obstetrícia –les llevadores- i fins i tot en altres àmbits de la medicina. Aleshores, la frontera entre ciència, màgia i religió era encara molt incerta.

herbes

Interactiu sobre Herbes, plantes i bruixes en la tradició popular. (4 mb)

Documents per descarregar

Articles per saber més:

  • 01. Metgesses, llevadores, fetilleres, fascinadores...: bruixes a l’edat mitjana.
    de Teresa Vinyoles

    Al llarg de la història, les dones han estat vinculades a la cura del cos. La presència de les dones en l’infantament, l’alimentació, el vestit, l’atenció als malalts i la mortalla es repeteix a llarg dels segles. Des de temps immemorial, l’exercici d’una medicina popular també ha estat, comunament, en mans de les dones. Pel que fa al que anomeno màgia, si bé també era practicat pels homes, documentem més dones que no pas homes fent aquestes pràctiques. Sembla, doncs, que, especialment, quedava en mans femenines.
    ...