LA CONSTRUCCIÓ INTEL·LECTUAL DE LA BRUIXERIA MODERNA

La percepció cristiana de la fetillera o bruixa es va modificar substancialment a partir de mitjan segle XIII. Tot contradient Agustí d’Hipona, Tomàs d’Aquino (1225-1274) va afirmar la capacitat del diable d’actuar a la Terra. Alguns anys més tard, el papa Joan XXII va proclamar la butlla Super illius specula (1326), que condemnà la bruixeria com a culte al dimoni. Naixia, així, una nova conceptualització de la bruixeria. Per primera vegada, la bruixeria era concebuda com una secta universal, presidida pel diable, que conspirava de manera efectiva contra la cristiandat. Els seus resultats materials –la provocació de maltempsades, la destrucció de collites, la mort de persones i animals- esdevenien certs i indubtables. La nova concepció de la bruixeria atià una primera onada repressiva al segle XV. La impremta va contribuir a divulgar aquesta nova versió. En aquest àmbit jugà un paper clau el Malleus Maleficarum (Martell de bruixes), escrit pels dominicans alemanys Heinrich Kramer i Jakob Sprenger. L’obra, publicada per primer cop el 1486, va ser objecte de nombroses reedicions.

 

Documents per descarregar

Articles per saber més:
EL CONTEXT SOCIAL I IDEOLÒGIC

 • 03. Les bases ideològiques: la confessionalització i la intolerància religiosa a l’Europa Moderna (segles XVI-XVII)
  Ignasi Fernández Terricabras
  .
  A l’edat moderna, la paraula tolerància no tenia en cap llengua les connotacions positives que ha assolit avui. Prenem l’exemple de la llengua castellana. Tolerancia ni tan sols figura en el Tesoro de la lengua castellana, de Sebastián de Covarrubias (1611), on sí que apareix una llarga definició de bruixa («género de gente perdida y endiablada, que perdido temor a Dios, ofrecen sus cuerpos y almas al demonio, a trueco de una libertad viciosa y libidinosa, etc.»). El Diccionario de la Reial Acadèmia Espanyola de 1726-1737 inclou el mot tolerancia amb un caràcter inequívocament negatiu: la tolerància és la «permisión y disimulo de lo que no se debiera sufrir sin castigo del que lo executa»
  ...

 • 04. Les bases materials: la crisi del segle XVII.
  Eva Serra
  .
  Un cop superada la pesta negra de 1347-1350, la població europea, a finals del segle XVI, havia recuperat amb escreix els nivells anteriors a la pandèmia del segle XIV. Aquesta recuperació havia començat a fer-se sentir a les dècades de 1450-1470. A finals del segle XVI Europa, que el 1500 tenia entre 80 i 81 milions d’habitants, assolia una població de més de 102 milions de persones. Entre 1500 i 1600 la població europea havia passat, doncs, de l’índex 100 a l’índex 126. Però el segle XVII no va poder mantenir el ritme de més de 20 punts del XVI. Entre 1600 i 1700 la població seguí creixent i arribà a 115 milions d’habitants, però el ritme va caure 14 punts en relació amb el creixement de la centúria anterior. Aquesta realitat de la població europea també es donà a Catalunya.
  ...

 • Sant Tomàs de Aquino
  Sant Tomàs de Aquino, Museu de Manresa. 
  © Foto MHC (Pepo Segura)
  .
 • Sant Miquel Arcàngel,
  Sant Miquel Arcàngel
  , mestre de la Glorieta.
  Col. Particular Alord-Dersken. © Col·lecció Alord-Dersken, Barcelona.

  .
 • Edició del Malleus Maleficarum
  Edició del Malleus Maleficarum

  Malleus Maleficarum ex variis auctoribus concinnatus & in tres tomos distinctus. Lió: Pierre Landry, impressor, 1614
  Biblioteca de Catalunya.
  La darrera edició del Malleus es va imprimir l’any 1669; era la número trenta-quatre.
  .
 • Fornicarius
  Formicarius
   . Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
  . Fortalitium Fidei . Lió, Guillem Balsarin (impr.), 1487. Biblioteca. Universitària de Barcelona
  .
 • Flagellum Daemonum
  Flagellum Daemonum
  Biblioteca Universitària de Barcelona.
  Girolamo Menghi fou l’exorcista més prestigiós de la Itàlia del segle XVI. El seu Assot del diable explicava que el maligne es trobava a tot arreu i es podia estendre mitjançant la possessió diabòlica; només els homes sants podien foragitar els mals esperits. 
  .
 • Flagellum haereticorum fascinariorum.
  Flagellum haereticorum fascinariorum.
  Biblioteca Universitària de Barcelona.

  Contemporàniament dels treballs d’Alonso de Espina, el dominic Nicolàs Jacquier, inquisidor de França i Bohèmia, va afegir una nova visió a la idea de la bruixeria assegurant que les sectes de bruixots constituïen una nova forma d’heretgia sense cap precedent històric, atès que feien pactes amb el diable, tenien sàbats, volaven i feien tota classe de maldats.
  .

 • Disquisitionum Magicarum Libri Sex

  Flandes, final del segle XVI. Lió: Horaci Cardon, impressor, 1612. Biblioteca de Catalunya.

  El jesuïta flamenc Martín Antonio Delrío va escriure Disquisitionum Magicarum, una obra que va assolir un gran èxit. El llibre, redactat amb voluntat enciclopèdica i amb grans dosis d’erudició, pretén ser un compendi de totes les pràctiques malèfiques.