LA NOVA BRUIXA A CATALUNYA

La nova concepció cristiana de la bruixeria va fer forat ben aviat a Catalunya. Ja el 1424 les Capitulacions de la Vall d’Àneu (Pallars Sobirà) afirmaven que “en la dita vall s’hagin comesos crims molt enormes envers Déu”. Tots ells eren ja característics de la nova bruixeria: l’aplec de bruixes, l’adoració al dimoni, l’assassinat d’infants,...Alguns anys després, vers 1460, el poeta valencià Jaume Roig confirmava, al Llibre de les dones, l’existència de pràctiques de bruixeria al Principal.

Documents per descarregar

Articles per saber més:
EL CONTEXT SOCIAL I IDEOLÒGIC

  • 05. L’”any del diluvi” a Catalunya. La reconstrucció i els efectes de les inundacions del novembre de 1617
    Mariano Barriendos
    .
    Catalunya és un país amb unes condicions del territori que el fan una víctima directa d’una àmplia varietat de desastres naturals. Entre ells, els fenòmens climàtics són els que probablement generen la major part de conseqüències, pel que fa tant a l’aspecte econòmic com al relatiu a les pèrdues humanes. Malgrat que el clima mediterrani té fama de temperat i benigne, també és cert que presenta una forta irregularitat en les variables, especialment en la precipitació. Això es manifesta en els fenòmens meteorològics adversos amb una magnitud i una freqüència diferents (aiguats, sequeres, temporals, grans nevades, onades de fred i calor). Els efectes sobre l’home poden incloure des d’una incidència mínima en la vida quotidiana fins a estralls catastròfics generals.
    ...