LA FI DE LA CACERA

©

El 1619 el jesuïta Pere Gil va adreçar un memorial al lloctinent, duc d’Alburquerque, en què es pronunciava contra la cacera de bruixes, que ja aleshores havia esdevingut generalitzada. L’any següent es van produir diverses iniciatives en aquest sentit en l’entorn virregnal i a la Inquisició de Barcelona. Entre 1621 i 1622, la majoria de bisbes catalans es van pronunciar a favor d’aturar la repressió. En aquest darrer any, la Reial Audiència va decidir evocar totes les causes pendents. Els processos van passar, doncs, a la seva jurisdicció, i, tot seguit, les encausades van ser alliberades. Era la fi de la cacera de bruixes a Catalunya.

 

Documents per descarregar

Articles per saber més:

 • 09. Els defensors de les bruixes. La fi de la cacera a Catalunya
  Agustí Alcoberro i Ramon Sarobe

  L’historiador danès Gustav Henningsen va anomenar l’inquisidor Alonso de Salazar Frías el defensor de les bruixes per la seva actuació valenta durant el procés de Zugarramurdi. Salazar Frías no solament va aturar la causa i va alliberar tots els qui encara estaven empresonats, sinó que va assolir que el 1614 la Inquisició prengués una posició contrària a l’obertura de nous processos, i que amb una actitud autocrítica reflexionés sobre els abusos comesos en l’inici d’aquella causa (HENNINGSEN 1983). Alguns anys més tard, l’aturada sobtada de la cacera de bruixes a Catalunya també va ser deguda a l’actuació coratjosa d’altres «defensors de les bruixes». Destaca entre ells el jesuïta Pere Gil i Estalella (1551-1622), que morí pocs mesos després de l’evocació de tots els processos per part de la Reial Audiència del Principat. També cal esmentar altres personalitats, en especial vinculades al tribunal de la Inquisició, a la jerarquia de l’Església i a l’administració reial.
  ...

  OBJECTES

 • Defixio inscrita sobre placa de plom
  Grilló i cadenes
  , s. XVI i XVII
  Col·lecció Xavier Sala-Olot.  © foto: MHC (Pep Parer)